گالری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. گالری

سوپر جاذب ، پلیمر سوپر جاذب اکریلیکی ، ژل‌های پلیمری آب‌ دوست ، پلیمر آب‌ دوست ، پودر جاذب ، پودر سوپر جاذب،  هیدروژل‌ و… اسامی مختلف محصولی هستند که می‌توانند مقادیر زیادی آب یا محلول‌های فیزیولوژیکی را جذب کنند. 

در این صفحه سعی می کنیم کاربرد های مختلف  سوپر جاذب را  به صورت  تصویری ارائه کنیم . لطفا  با نظرات خود ما را یاری کنید ممنون .

فهرست