بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی از صفات بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن

حمید ضیایی دوستان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت
ناصر محمدیان روشن – مربی پایه ۱۴وعضوهیئت علمیدانشگاه آزادلاهیجان
ابراهیم امیری – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
سیدمصطفی صادقی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد بادام زمینی در شرایط مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن، ازآزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در منطقه آستانه اشرفیه استفاده شد.

فاکتورهایاین طرح شامل سه سطح آبیاری (بدون آبیاری – دوره آبیاری ۱۲ روزه– دوره آبیاری ۶ روزه) به عنوان عامل اصلی، ترکیب سه سطح کود نیتروژن ( ۰ -۴۰-۸۰ کیلوگرم در هکتار ) و دوسطح ماده جاذب رطوبتی سوپر جاذب ( ۰ -۲۰۰کیلوگرم درهکتار بعنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد مطالعه عملکرد دانه، عملکرد غلاف و RWCبود.

نتایج نشان داد که تیمار آبیاری بر کلیه صفا ت فوق در سط ح احتمال ۱% معنادار بوده و بیشترین میزان با آبیاری ۶ روزه بدست آمده است.

کاربردپلیمر سوپرجاذب و اثرات متقابل سوپرجاذب و آبیاری نیز بر کلیه صفات در سطح احتمال ۱% معنادار بوده و بیشترین میزان باکاربرد پلیمر سوپرجاذب و آبیاری ۶ روزه بدست آمده است.

بر هم کنش سه گانه آبیاری، نیتروژن و سوپرجاذب بر عملکرد دانه و عملکرد غلاف در سطح احتمال ۱% معنادار بوده است. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر سوپرجاذب مخصوصا در شرایط عدم آبیاری به طور قابل توجهی عملکرد را افزایش داده است.

 

 

NCWC01_086_8058536

سوپر جاذب  = کاهش مصرف آب ۵۰ تا ۷۰ درصد  = گذر از کم آبی  = مقابله با خشکسالی = خرید سوپر جاذب 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

20 + 11 =

فهرست