فروش سوپر جاذب کشاورزی دو کیلویی

سوپر جاذب ها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی باشند. سوپر جاذب تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می دهند .

قیمت فروش سوپر جاذب در بسته بندی های مختلف  :

ردیف

محصول

قیمت فروش (ریال)

توضیح

1

سوپر جاذب  30 گرمی

مخصوص گیاهان آپارتمانی

2

 سوپر جاذب  150 گرمی

مخصوص گیاهان آپارتمانی

3

 سوپر جاذب  2 کیلوگرمی

مصارف کشاورزی و گلخانه ایی

4

 سوپر جاذب  25 کیلوگرمی

مصارف کشاورزی و گلخانه ایی

 لطفا جهت استعلام قیمت تماس بگیرید . با تشکر

توضیحات

  استعلام  قیمت 
سوپر جاذب ها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند.

سوپر جاذب ها می توانند میزان آب مصرفی را تا حدود ۵۰ درصد و میزان کود مصرفی را تا حد ۳۰ درصد بسته به شرایط مختلف کاهش دهند.

ذرات پلیمرهای سوپر جاذب دارای چهار اندازه ذیل می باشند :

پودری

اندازه کوچک (۱-۳/۰ میلی متر)

اندازه متوسط (۲-۱ میلی متر)

اندازه بزرگ (۴-۲ میلی متر)

توصیه می شود تا تحت شرایط گلدان و یا مزرعه ای از اندازه های متوسط و بزرگ آن استفاده شود تا بدین ترتیب مدت زمان ابقای آب در خاک افزایش یافته و دیرتر مورد تجزیه میکروبی قرار گیرند.

به استثنای نوع پودری پلیمرهای سوپر جاذب که دارای خاصیت بقاء و عمر کوتاه در خاک می باشند، سوپر جاذب بسته به شرایط مختلف حدود ۷-۵ سال در خاک باقی مانده و قادر به هزاران بار جذب و دفع آب بوده و در اثر تجزیه میکروبی و یا تاثیر نور خورشید به تدریج از بین می روند.

بهتر است محل قرار گرفتنسوپر جاذب در خاک زیر ناحیه ریشه گیاه بوده و کاربرد عمقی آن در مناطقی که بارندگی های سبک دارند مناسب نمی باشد .

دوستان عزیز هزینه حمل محصول به عهده مشتری می باشد

فهرست