بررسی استفاده از پلیمر سوپر جاذب در ساخت بتن سبک سازهای

چکیده

کاهش هزینه ها در امر ساخت و ساز موضوعی است که از دیرباز مورد توجه دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز قرار گرفته است. یکی از راه-های کاهش هزینه ها در ساخت سازه های بتنی، کاهش ابعاد سازه است که این امر از طریق استفاده از بتن های سبک سازهای امکان پذیر است.
علاوه بر این استفاده از بتن های سبک در ساخت قطعات پیش ساخته سبب سهولت در حمل و نصب آنها شده و به طور غیر مستقیم در طراحی آنها تاثیر میگذارد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب بتن سبکی دست پیدا کرد که علاوه بر دارا بودن مقاومت سازهای، خود عملآور((self-cure نیز باشد.
به منظور دستیابی به این هدف ماده خشک پلیمر سوپر جاذب به صورت جایگزین حجمی ماسه و براساس درصد وزنی سیمان به مخلوط بتن اضافه شد و مقاومت فشاری ۷ و ۱۴و ۲۸ روزه نمونه های بتنی تعیین شد.
نتایج نشان می دهد که دستیابی به بتن سبک سازهای ساخته شده با پلیمرهای سوپر جاذب و بدون استفاده از سبکدانه امکان پذیر است .
واژه های کلیدی : بتن سبک سازهای ، پلیمر سوپر جاذب ، خود عملآوری

جمع بندی

استفاده از بتن های سبک علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان و در نتیجه کاهش بار وارده ناشی از زلزله، سبب کاهش هزینه های ساخت و ساز از طریق کاهش ابعاد المانهای سازه نیز می شود .
به علاوه این بتن ها عایقهای مناسبی در برابر حرارت نیز می-باشند. روش های مختلفی برای ساخت بتن های سبک وجود دارد که اکثر آنها منجر به ساخت بتن های سبک غیر سازهای و نیمه سازهای میگردد.
در این مقاله سعی شد تا با استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب روشی جدید برای ساخت بتن سبک ابداع کرد. برای این منظور در بعضی نمونه ها بخشی از آب اختلاط و در برخی دیگر تمام آب اختلاط به پلیمرها افزوده شد و پلیمرها به صورت از پیش خیس شده به مخلوط اضافه گردید.
پس از ساخت، نمونه ها در هوای آزاد عملآوری شدند تا تاثیر عمل آوری داخلی پلیمرهای سوپر جاذب و خود عمل آور بودن این نوع بتن مشخص شود.
پس از انجام آزمایش مقاومت فشاری دیده شد که نمونه هایی که بخشی از آب اختلاط آنها به پلیمرها اضافه شده و بخش دیگر به صورت آب آزاد به مخلوط بتن اضافه گردید، دارای مقاومت فشاری بهتری هستند.
شایان ذکر است که تعیین شعاع تاثیر، سرعت دفع آب، میزان آب باقیمانده درون پلیمرها پس از پایان دفع آب و تاثیر حضور موادی مانند روان کننده ها و فوقروان کننده ها بر عملکرد این پلیمرها نیاز به بررسیهای دقیق دارد.
NCCICI05_148_8084885

 

سوپر جاذب  = کاهش مصرف آب ۵۰ تا ۷۰ درصد = ساخت بتن سبک = خرید سوپر جاذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

17 − پانزده =

فهرست